ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ


БИОГРАФИЯ


 • Биография писателей

 • Биографии актрис ( актёров )

 • Биографии певцов

 • Политические деятели / Биография политических деятелей


 • БІОГРАФІЯ

 • Біографія співака

 • Біографія письмеників

 • Біографії актрис ( акторів )

 • Політичні діячі • У НАС ИСКАЛИ


 • БІОГРАФІЯ ГРУШЕВСЬКИЙ

 • ЛІНА КОСТЕНКО БІОГРАФІЯ

 • БІОГРАФІЯ ЛЕСЯ УКРАЇНКА

 • БІОГРАФІЯ ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

 • БІОГРАФІЯ АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА

 • БІОГРАФІЯ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ЛОМОНОСОВ

 • БІОГРАФІЯ БАСТА

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВОРОНИЙ

 • БІОГРАФІЯ МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ

 • БІОГРАФІЯ МАРКО КРОПИВНИЦКИЙ

 • БІОГРАФІЯ СТАС МИХАЙЛОВ

 • БІОГРАФІЯ ІВАН ГНАТЮК


 • Новый
  Восстановить
  RSS ПОДПИСКА
  СТАТИСТИКА

  Біографія (грец. bios життя і grafo - пишу; життєпис) - послідовне зображення життя якого або особи від народження його до смерті. Завдання біографа, за визначенням Т. Карлейля, в тому, щоб «намалювати вірну картину людського земного мандрування». Не обмежуючись простим викладом зовнішніх фактів життя і цим відрізняючись від curriculum vitae і некролога, біографія ставить собі за мету якомога повніше зобразити духовне обличчя даної особи в усіх його проявах. Якщо з біографії вибираються тільки деякі характерні риси з життя та діяльності даної особи, то тоді виходить характеристика. Біографічна література надзвичайно велика. Біографи були вже в класичній старовині; такі, напр., Плутарх і Тацит. Зап.-Євр. середньовіччя знало біографії майже виключно у вигляді життєписів святих, але з XVI ст. з'явилися біографії людей світських. До-петровська Русь з особливою любов'ю займалася біографіями святих, але поряд з цим у словниках того часу, так званих Азбуковниках, зустрічаються біографії та іншого роду діячів, напр., Давньо-грецьких філософів. Біографія має надзвичайно важливе значення для цілого ряду наукових дисциплін, що мають те чи інше ставлення до людської особистості - психології, історії, педагогіки, соціології тощо, тому серед деяких наукових діячів виникла думка про організацію Біографічного Інституту для систематичного, всебічного наукового вивчення біографій « Інститут повинен являти собою як би графічну пам'ять людства, передаючи з покоління в покоління накопичений людьми життєвий досвід і знання. Разом з тим інститут повинен бути міжнародним адресним столом, де буде зареєстрований всякий, що відзначив так чи інакше свій життєвий шлях ».
  ЕВГЕНИЙ МАЛАНЮК[b]
  (1897 - 1968)

  "На кресте СЛОВА Распятый ...»
  Польша, 1922 год. Городок Калиш с пригородом Щипьорно. По колючей проволокой
  лагерей военнопленных почти десять тысяч интернированных воинов армий
  Украинской Народной Республики. Деревянные бараки, землянки, лишения, голод,
  фронтовые раны, туберкулез, смерть. Жгучее осознание потери Родины и почти
  полное отсутствие надежды на будущее ... А на собрании академии лагерного
  литературно-артистического общества «Радуга» из, казалось бы, неуместным в
  времени и места рефератом «Оружие культуры» выступал перед собратьями
  двадцатипятилетний поэт, войсковой старшина 6-й дивизии генерала Безручко
  Евгений Маланюк: «Границы, экономическая деятельность, промышленность и торговля
  ЄВГЕН МАЛАНЮК
  (1897 — 1968)

  «НА ХРЕСТІ СЛОВА РОЗІП'ЯТИЙ…»
  Польща, 1922 рік. Містечко Каліш з передмістям Щипьорно. За колючими дротами
  таборів військовополонених майже десять тисяч інтернованих вояків армій
  Української Народної Республіки. Дерев'яні бараки, землянки, злигодні, голод,
  фронтові рани, сухоти, смерть. Пекуче усвідомлення втрати Батьківщини і майже
  цілковита відсутність надії на майбутнє... А на зібранні академії таборового
  літературно-артистичного товариства «Веселка» із, здавалося б, недоречним до
  часу і місця рефератом «Зброя культури» виступав перед побратимами
  двадцятип'ятилітній поет, військовий старшина 6-ї дивізії генерала Безручка
  Євген Маланюк: «Кордони, економічна діяльність, промисловість і торгівля — це
  Евгений Гуцало
  (1937 - 1995)

  Феномен Евгения Гуцало - в непоколебимой верности слову, в таком служении ему, какое
  исключает разменом на любые другие виды, пусть и полезной, деятельности.
  Родился Е. Гуцало 14 января 1937г. в с. Старом животе (ныне - Новоживотов)
  Оратовского района Винницкой области в семье сельских учителей. Мир
  детства, истерзанный и одновременно неизмеримо углубленный большой трагедией войны,
  составляет ключевую основу его творчества. До этого мира снова и снова
  возвращается писатель на разных этапах своего литературного пути.
  В 1959г. Е. Гуцало заканчивает Нежинский пединститут, некоторое время работает в
  редакциях газет, издательстве «Советский писатель» (ныне «Украинская
  писатель »), а впоследствии полностью сосредотачивается на профессиональной литера
  Евгений Гуцало
  (Родился 14 января 1937)

  В предвкушение радости
  ... Радости общения с читателем, радости виповидання этого удивительного,
  непостижимого, таинственного своей неисчерпаемостью самовыражения человека и мира.
  Радости постижения смысла вечного пульсирование жизни по видимых и невидимых
  капиллярах организма природы с ее шумным птицами, весенним буйством трав и
  деревьев, тихим покоем зимнего леса, копошение мириадов мошкары ...
  Что я читаю? Учебник природы
  и апокалипсис мира и войны,
  изучаю хрестоматию народа
  Дмитро Павличко
  (Р. 1929)

  Дмитрий Васильевич Павлычко - украинский поэт, переводчик, общественно-политический
  деятель. Родился 28 сентября 1929г. в селе Стопчатов на Ивано-Франковщине в
  крестьянской семье. С осени 1945p. по лето 1946г. был заключен по
  сфабрикованному сталинскими карательными органами обвинению в принадлежности к
  УПА. 1953г. окончил филологический факультет Львовского университета. Заведовал
  отделом поэзии редакции журнала «Октябрь» (ныне - «Колокол»), после переезда в
  Киев работал в секретариате СПУ. В 1971 - 1978 pp. Д. Павлычко редактировал
  журнал «Вселенная». Первый сборник стихов «Любовь и ненависть» появилась в 1953г.
  Позднее вышли поэтические книги «Моя земля» (1955), «Черная нитка» (1958).
  Отличительной особенностью творчества Д. Павлычко этого периода была подчеркнута